U bent hier: Home / Huisregels

Huisregels

Deze pagina bevat de huisregels van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl en alle overige sites waarop gebruikers toegang krijgen door registratie.

 •  Goede Media Groep B.V. gevestigd te Amsterdam (kvk  nummer 80841724) is de serviceprovider voor hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl ;
 • Gebruiker is iedereen die op welke wijze dan ook gebruik maakt van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl in het ruimste zin van het woord, waaronder tevens begrepen bekijken, downloaden en plaatsen van content zoals tekst, foto's, video's, audio, software en/of inhoud anderszins;
 • Door inschrijven worden de gebruiksvoorwaarden aanvaard die zijn te vinden op http://join.goedenieuws.nl/voorwaarden;
 • Goede Media Groep B.V.  en/of hét Goede Nieuws™  op  goedenieuws.nl zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van hét Goede Nieuws™ op  goedenieuws.nl en/of de sites (onderdelen) die daarop zijn te vinden, door welke oorzaak dan ook;
 • Gebruik van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl en de sites is op eigen risico en voor eigen rekening;
 • Goede Media Groep B.V. en/of hét Goede Nieuws™  op  goedenieuws.nl geven geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van informatie op hét Goede Nieuws™  op  goedenieuws.nl en de sites die daarop zijn te vinden;
 • Goede Media Groep B.V. en hét Goede Nieuws™  op  goedenieuws.nl  zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van op  goedenieuws.nl en de sites die daarop zijn te vinden;
 • Zij die content (in welke vorm dan ook) plaatsen op hét Goede Nieuws™ op  goedenieuws.nl of de sites die daarop zijn te vinden, zijn verantwoordelijk voor de inhoud;
 • Goede Media Groep B.V. en hét Goede Nieuws™  op  goedenieuws.nl faciliteren vrije meningsuiting, journalistiek en media, en hebben geen bemoeienissen met de content;
 • Gebruikers houden zich aan de wet;
 • Gebruikers houden het debat open, eerlijk en elegant;
 • In beginsel wordt er niet gemodereerd op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl en de sites die daarop zijn te vinden indien de gebruiker onder eigen naam is ingeschreven;
 • Het is niet toegestaan om de beveiliging van hét Goede Nieuws™ op  goedenieuws.nl en/of onderdelen daarvan (trachten) te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden (trachten) te belemmeren en/of te beperken; 
 • Goede Media Groep B.V. en hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl respecteren de privacy van bezoekers;
 • Persoonsgegevens en/of andere privacy gerelateerde informatie waaronder tevens begrepen cookies wordt verzameld voor zover noodzakelijk om toegang te krijgen tot functionaliteiten van hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl of onderdelen daarvan;
 • Goede Media Groep B.V. en hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl zijn te allen tijde bevoegd zonder opgaaf van reden af te wijken van de gebruiksvoorwaarden;
 • Goede Media Groep B.V. en hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl  zijn te allen tijde bevoegd de gebruiksvoorwaarden aan te passen en/of te wijzigen, aanpassingen en/of wijzigingen gelden vanaf moment van publicatie en zijn ook van toepassing op de gebruikers die zich daaraan vooraf hebben ingeschreven;
 • Met deze gebruiksvoorwaarden zijn alle voorgaande gebruiksvoorwaarden met betrekking tot hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl  of onderdelen daarvan komen te vervallen vervallen;
 • Op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 • Elk geschil met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit het gebruik van hét Goede Nieuws™ op  goedenieuws.nl en de sites die daarop zijn te vinden, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  

    Goede Media Groep B.V. te Amsterdam, 13 oktober 2021